Każdy dobrowolnie może wpłacić dowolną kwotę którą pozwoli na szybszy rozwój serwisu i zaspokojenie podstawowych opłat związanych z utrzymaniem strony.

0.00% Raised
0.00 zł donated of 184.50 zł goal
0 Donors
187 Days Left

Fast Dziennik GPS

Zakres błędów pomiarowych

Błąd X ±3cm
Błąd X ±5cm
Błąd X ±9cm

Błąd Y ±3cm
Błąd Y ±5cm
Błąd Y ±9cm

Błąd H ±3cm
Błąd H ±5cm
Błąd H ±9cm

Wybór układu pomierzonych wysokości

Wysokości lokalne/brak
Wysokości normlane - K'86
Wysokości elipsoidalne - Hell

Porównanie osnowy katalogowej

Porównanie sytuacyjne?

Porównanie wysokościowe?

Wybór strefy układu PUWG'2000

Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8

Wybór sieci poprawek powierzchniowych

ASGEupos
TopNet
SmartNet

Informacje dodatkowe

Osnowa


Punkty


Określ czas pomiaru

Opcje dodatkowe

Dodatkowy pomiar osnowy

Witaj, obliczenia dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników!

Opis aplikacji

Aplikacja służy do stworzenia raportu szybkiego z pomiarów GPS wykonanych metodą RTN. Raport GPS spełnia wszystkie standardy techniczne i wymagania ODGiK, więc po obliczeniach może zostać zapisany lub wydrukowany i dołączony do operatu technicznego.

Wczytujemy pliki

Wczytywane pliki powinny zawierać separatory typu spacja lub tabulator.

Pierwszy plik to dane osnowy katalogowej z opisów topograficznych. Ważne jest, żeby punkty osnowy poziomej oraz wysokościowej posiadały pełne współrzędne tj. X, Y i H, ponieważ na ich podstawie obliczane są współrzędne punktów osnowy pomierzonej. Jeżeli osnowa pozioma nie podsiada wysokości katalogowych to należy, podać wartości przybliżone z pomiaru. Podobnie jest ze współrzędnymi reperów katalogowych, muszą posiadać współrzędne X i Y.

Następnie wybieramy określony zakres błędów narzucanych na współrzędne osnowy katalogowej. ±5cm oznacza, że błąd będzie się zawierał w danym przedziale. Różnica współrzędnych może wynosić 0cm lub -4cm.

Wybieramy odpowiedni układ wysokości, ponieważ musimy wskazać w jakim układzie wysokości pomierzone zostały wczytywane punkty.

Możemy skorzystać z automatycznego porównania współrzednych płaskich oraz wyskości. Porównanie zostanie dołączone do raportu GPS.

Następnie należy wybrać strefę układu 2000, w której wykonano pomiary oraz określić z jakiej sieci poprawek powierzchniowych korzystano.

Aplikacja Raport GPS potrzebuje informacji dodatkowych, do wygenerowania raportu

Określamy liczbę epok pomiarowych dla pomiaru osnowy katalogowej oraz punktów pomierzonych.

Wybieramy markę i wpisujemy model odbiornika GPS.

Ustalamy rodzaj identyfikatora, jak również jego numer. Wybieramy datę o godzinę pomiaru oraz podajemy osobę kóra opracowała raport GPS

Możemy zaznaczyć opcję dodatkową Dodatkowy pomiar osnowy, która wykona pomiar kontrolny osnowy katalogowej.

Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku OBLICZ. Raport GPS zostanie wygenerowany zaledwie w kilka sekund.

Lista zmian

 • Lista zmian
  10 marca 2019

  - wersja beta aplikacji Raport Fast GPS

  19 marca 2018

  - dodano możliwość wyboru wysokości antetny dla osnowy oraz punktów

  6 marca 2018

  - dodano przełącznik wyboru godziny w raporcie

  5 lutego 2018

  - dodano identyfikator GD

  - dodano możliwość wyboru godziny pomiaru

  - dodano wybór dodatkowej kontroli pomierzonych punktów osnowy

  21 stycznia 2018

  - poprawiono algorytm kontrolujący stację referencyjną

  24 lipca 2017

  - dodano możliwość wyboru porównania współrzędnych osnowy katalogowej z pomierzoną (porównanie sytuacyjne)

  - dodano możliwość wyboru porównania wysokości osnowy katalogowej z pomierzoną (porównanie wysokościowe)

  19 lipca 2017

  - dodano algorytm do przeliczania wyskości elipsoidalnych z pomiarów GPS

2 komentarze “Fast Raport Gps”

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>