Raporty Geodezyjne

Do czego służą raporty geodezyjne? Z czego wynika potrzeba ich tworzenia? Można powiedzieć, że słowo raport zastąpiło w geodezji słowo dziennik. W dziennikach jeszcze nie tak dawno temu geodeci zapisywali wyniki swoich pomiarów, żeby później móc je opracować i załączyć do operatu geodezyjnego. W dzisiejszych czasach proces opracowania tych pomiarów odbywa się w samych urządzeniach pomiarowych, a wynikami są gotowe współrzędne punktów. To właśnie na podstawie obliczonych współrzędnych punktów powstają gotowe produkty pracy geodety czyli mapy.


Wróćmy do raportów geodezyjnych. Sporządzenie przez geodetę raportów z różnych obliczeń jest niezbędne, żeby później załączyć go do operatu geodezyjnego. To pozwoli uwiarygodnić pomiary geodezyjne wykonane w terenie, ponieważ osoba czytająca raport zobaczy, że współrzędne obliczone przez urządzenie pomiarowe z czegoś wynikają.


raport gps

Raport GPS

Pomiary satelitarne są dosyć skomplikowane, dlatego obliczenia odbywają się w urządzeniach pomiarowych. Wynikiem są współrzędne XYZ punktu, w którym znajduje się odbiornik. W skrócie wygląda to tak: odbiornik zna położenie satelitów w kosmosie (ich współrzędne), mierzy tzw. pseudoodległości do satelitów i na zasadzie przestrzennego wcięcia wstecz wyznacza swoją pozycję w wybranym układzie współrzędnych. W wybranym ponieważ w zdecydowanej większości urządzeń dostępnych na rynku układ można ustalić i wtedy dodatkowo wykonywana jest jeszcze transformacja do wybranego układu. Wynika z tego, że GPS (potocznie tak właśnie nazywany przez geodetów) wykonuje całą masę obliczeń przed przedstawieniem współrzędnych swojej pozycji. Punkty pomierzone to nic innego jak zapisane pozycje naszego odbiornika i to własnie ich współrzędne należy przedstawić w raporcie gps. Dodatkowo zgodnie obowiązującymi standardami technicznymi musi się tam również znaleźć szereg innych informacji dotyczący każdego pomierzonego, zapisanego punktu, który chcemy przedstawić na mapie zasadniczej włączonej przez ODGiK do zasobu geodezyjnego. Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja Raport GPS, która w oparciu o pomierzone współrzędne wykona niezbędne obliczenia i wygeneruje kompletny raport gotowy do zapisania lub wydrukowania. Zapraszam do testowania aplikacji i informowania o wszelkich uwagach w komentarzach!


raport tachimetriiRaport Tachimetrii

W przypadku pomiarów klasycznych tachimetrem wielkościami mierzonymi są kąty i długości. To właśnie na ich podstawie instrument potrafi obliczyć gotowe pozycje mierzonych punktów. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z dużo prostszymi obliczeniami i nie mam wątpliwości, że każdy geodeta potrafiłby niemalże “na kolanie” mając do dyspozycji wielkości mierzone przez tachimetr obliczyć współrzędne punktu. Jednak w dzisiejszych czasach nowoczesne instrumenty wykonują tę pracę za nas, co zdecydowanie przyspieszyło pomiary geodezyjne i usprawniło prace w terenie. Potrzeba sporządzenia raportów z pomiarów tachimetrem jednak jest i to duża. Ponieważ nie wszystkie szczegóły terenowe możemy mierzyć GPSem ze względu na dokładności pomiarów. Tachimetr ciągle jest urządzeniem, które pozwala w sposób stabilny i niezawodny otrzymywać wysokie dokładności mierzonych wielkości geodezyjnych. Standardy techniczne informują jakie informacje powinny się znaleźć w raporcie z tachimetrii, żeby mógł on zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru geodezyjnego w ODGiK. Zgodnie z zapotrzebowaniem aplikacja Raport Tachimetrii pozwala stworzyć kompletny raport z pomiarów klasycznych metodą biegunową w oparciu o współrzędne punktów obliczonych w tachimetrze. Zapraszam do generowania raportów i załączania do swoich operatów. Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane w komentarzach na stronie aplikacji!

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>